אודות תחומי פעילות פתרונות מידע מקצועי מוצרים
חיפוש באתר
דף הבית | צור קשר | מפת אתר | English

סרטים מתכווצים


1. כללי

    סרט מתכווץ מסוג SHT-330 משמש לעטיפה של ראשי ריתוך ואביזרי צנרת בשדה, תפקיד הסרט הוא להגן על
    הריתוך בפני קורוזיה. הסרט מורכב משכבה חיצונית העשויה מפוליאתילן מצולב (Cross linked PE) ושכבה
    פנימית העשויה מתרכובת על בסיס גומי בטילי. 


2. מאפיינים

    א. לא נדרש פריימר לפני עטיפה בסרט מתכווץ.
    ב. הסרט הוא בעל עמידות מעולה בפני שחיקה, מכה וחדירה.
    ג. לסרט עמידות מעולה בפני שינויים מחזוריים בטמפרטורה, מאמצי קרקע, לחץ הידרוסטטי וקורוזיה כימית.
    ד. הסרט מצטיין בעמידות מצוינת בהפרדה קטודית (Cathodic Disbonding), מיקרואורגניזם ובקטריות.
    ה. יישום קל בכל קוטרי הצינורות, והתאמה לתיקונים ועטיפת כל סוגי האביזרים בשדה.
    ו.  לא דרושים עובדים מומחים ליישום, הסרט מיושם בתוך דקות על ידי שימוש במבער גז.


3. שימושים

    א. הגנה אנטי קורוזיבית של חיבורי ראשים של צנרת מים וגז.
    ב. הגנה אנטי קורוזיבית של אביזרי צנרת כגון קשתות, טיים, מעברים וכו'.


4. התקנה

    א. נקה את הריתוך בעזרת מברשת פלדה מכנית.
    ב. חמם את אזור הריתוך או האזור המיועד לעטיפה לטמפרטורה של ºC 60.
    ג. הצמד את קצה הסרט לנקודת התחלת העטיפה, חמם באמצעות מבער גז והדק את הסרט לשטח תוך שימוש בכפפה.
    ד. לפף את הסרט סביב הצינור באזור המיועד לעטיפה תוך חפיפה של 15 מ"מ לפחות (אין להשתמש בפריימר).
    ה. בגמר הליפוף חמם את הקצה והדק תוך שימוש בכפפה עד לקבלת הדבקה.
    ו. חמם את הסרט המלופף סיס לצינור, התחל בקצה אחד והמשך לקצה השני, חמם באופן אחיד מסביב לצינור,
       ודא יציאת אויר כלוא, המתן לקירור מוחלט.