אודות תחומי פעילות פתרונות מידע מקצועי מוצרים
חיפוש באתר
דף הבית | צור קשר | מפת אתר | English

עטיפה רב שכבתית APC3


צנרת APC (עטיפת פוליאתילן בשיחול)

מפרט טכני

1. כללי

     מפרט זה מתאר את הדרישות והתכונות של הצנרת APC (צנרת פלדה עטופה
     פוליאתילן בשיחול).
     צינורות APC עטופים בפוליאתילן מבחוץ בשיטה חרושתית בטכנולוגית שיחול
     (Extrusion Coating)
     הצינורות מיועדים להובלת זורמים בטמפרטורה שאינה עולה על 70ºC ומתאימים
     להטמנה בקרקע או מתחת למים.
 

2. מיון וכינוי

    ממינים ומכנים את העטיפה על פי מספר השכבות והעטיפה כלהלן:
    2.1   APC-3: עטיפת פוליאתילן תלת שכבתית.
    2.2   APC-4: עטיפת פוליאתילן תלת שכבתית עם בטון דחוס 20 מ"מ מעליו.

3. חומרים וציפוי

    3.1 צינורות וחומרים
         הצינורות והחומרים המשמשים להכנת העטיפה מתאימים לתקנים ולמפרטים החלים
         עליהם, כמפורט להלן:
    3.1.1 צינורות
             הצינורות מתאימים לדרישות מפמ"כ 266.
    3.1.2 חומרים
             א. חומר יסוד אפוקסי
                 אפוקסי מיוחד המתאים ליישום על גבי צינור מחומם ועובר הקשיה
                 (Curing) מהחום העצמי של הצינור.
             ב. חומר הדבקה
                 קופולימר תרמופלסטי המבוסס על שרפים פוליאולפינים בעלי קבוצות
                 פולריות ומשמש להדבקת שכבת העטיפה לפני הצינור.
             ג. חומר עטיפה
                 פוליאתילן  המכיל חומרי צבע ומייצביעם כנגד
                 קרינה וחמצון.

    3.2 שכבות העטיפה
          עטיפת הצינור מורכבת משלוש שכבות המודבקות ביניהן בחום כלהלן:
    3.2.1 שכבת יסוד
             שכבת יסוד ובסיס לעטיפה עשויה משרף אפוקסי בעובי של µ60.
    3.2.2 שכבת הדבקה
             שכבת ביניים של חומר הדבקה המיועדת לקישור בין שכבת אפוקסי לשכבת
             העטיפה.
    3.2.3 שכבת עטיפה
             שכבה חיצונית של פוליאתילן  או פוליפרופילן

    3.3 תהליך העטיפה
    3.3.1 הכנת שטח הפנים של הצינור
             לפני יישום העטיפה מנקים את הצינור משאריות לכלוך, שמן, חלודה, מנקים
             את פני השטח של הצינור ברסס גרגירי פלדה עד לדרגה Sa2å לפי תקן
             ISO 8501-1. חספוס הצינור לאחר הניקוי (Rz) יהיה בתחום 40-90µ לפי
             תקן  ISO 4287-1.               .
    3.3.2 חימום מוקדם
             לפני יישום העטיפה מחממים את הצינור לטמפרטורה המומלצת על ידי היצרן.
    3.3.3 ציפוי שכבת יסוד
             מיד לאחר החימום מרססים אבקת אפוקסי על גבי הצינור החם.
    3.3.4 עטיפת שכבות הגנה
             שתי שכבות ההגנה מיושמות בשיחול בטכנולוגית Co-Extrusion על גבי
             הצינור.
    3.3.5 קירור
             לאחר העטיפה מקררים את הצינור הזרם מים.4. דרישות ובדיקות

    4.1 דרגת הניקיון והחספוס
          בודקים את דרגת הניקיון לפי תקן ISO 8501-1
          בודקים את דרגת החספוס של הצינור לאחר הניקוי לפי תקן ISO 4287-1.

    4.2 עובי כולל של העטיפה
          עובי העטיפה הכולל המינימלי יהיה כמצוין בטבלה מס' 1 כלהלן:

טבלה מס' 1

קוטר נומינלי של הצינור באינטש
עובי עטיפה מינימלי במ"מ
עד "4 Ø
1.50
מ- "6 Ø
1.80
מ- "12 Ø
2.00

          מותר שהעובי יהיה קטן עד כדי 10% מהעובי המוצהר בתנאי שהשטח הדק אינו גדול
          מ- 5 סמ"ר, לכל מטר אורך של הצינור הנבדק.
          בצינור בעל תפר ספירלי מותרת ירידה בעובי העטיפה על גבי התפר בשיעור של עד
          10% מהעובי הנקוב בטבלה מס' 1.
          קצה הצינור יהיה נקי מעטיפה לאורך 100 מ"מ לפחות עד לקוטר "4 Ø ולאורך 150
          מ"מ מעל לקוטר "6 Ø, אלא אם הוסכם אחרת בין היצרן למזמין.

    4.3 רציפות העטיפה
          העטיפה צריכה להיות רציפה (ללא חורים), העטיפה נחשבת רציפה אם בבדיקת
          קשת חשמלית במתח של 10KV לכל מ"מ עובי של העטיפה לא מתגלה פריצה.

    4.4 חוזק הדבקה
          כאשר בודקים את העטיפה לפי סעיף 5.3.3 בתקן 670 30 DIN משנת 1991 לא
          פחות מ- 24 שעות לאחר היצור, הכוח הממוצע (המינימלי) הדרוש להפרדת העטיפה
          מהצינור יהיה כמתואר בטבלה מס' 2:

טבלה מס' 2

סוג העטיפה
בדיקה ב-20 ±5º C
בדיקה ב- 50 ±5º C
APC-3
לפחות N100 לס"מ
לפחות N35 לס"מ

    4.5 עמידות בהולם מכני
          מפילים על גבי קטע צינור מצופה משקולת בעלת ראש כדורי בקוטר 25 מ"מ 
          מגובה 1 מטר. הולמים באופן זה ב- 10 נקודות על גבי הצינור באופן שהמרחק בין נקודה
          לנקודה יהיה לפחות 30 מ"מ. אנרגית ההולם על פי הנתונים בטבלה מס' 3:

טבלה מס' 3

קוטר צינור נומינלי
אנרגית נגיפה למ"מ עובי עטיפה
פחות מ- "2.5
3.50 j
מעל "2.5 ועד "8
4.30 j
מעל "8
5.00 j

          לאחר ההלימה בודקים את רציפות העטיפה על פי סעיף 4.3 לעיל. אסור שתהיה אי
          רציפות במבחן זה.

    4.6 קושיות בחדירה
          בבדיקה לפי סעיף 5.3.5 בתקן 30 670 DIN משנת 1991 עומק החדירה לא יעלה
          על 0.2 מ"מ בטמפרטורה של 23±2ºC ולא מעל 0.3 מ"מ בטמפרטורה
          של 50±2ºC. בבדיקה זו דוגמת עטיפה (בעלת עובי מרבי של 2 מ"מ) שהוסרה
          מהצינור ב2.5 ק"ג על גבי פין פלדה עגול בעל שטח חתך של 2.5 מ"מ 2. 

    4.7 אחוז התארכות בקריעה
          בבדיקה לפי חלק 3 בת"י 878 אחוז התארכות בקריעה יהיה לפחות 300%.
          בודקים פיסה מסוג א' (ציור 2 בת"י 878) במהירות של 25 מ"מ לדקה או פיסה מסוג
          ב' במהירות של 50 מ"מ לדקה.

    4.8 התנגדות חשמלית סגולית של העטיפה
          בבדיקת העטיפה לפי סעיף 5.3.7 בתקן  DIN 30 670  משנת 1991 התנגדות
          העטיפה הנמדדת לאחר אקלום הדוגמה למשך 100 יום לא תפחת מ- 108Ωm2.

    4.9 זיקון בחום
          חושפים דוגמת עטיפה (בעלת עובי מירבי של 2 מ"מ) לטמפרטורה של 
          ºC100 למשך 100 יום. לאחר מכן בודקים את שיעור זרימת ההיתך (MFR).
          בבדיקה לפי סעיף 5.3.8 בתקן DIN 30 670 משנת 1991 שיעור זרימת
          ההיתך(MFR) לא יסטה ביותר מ- 35% לעומת הערך ההתחלתי.

    4.10 זיקון באור
            בבדיקה לפי סעיף 5.3.8 בתקן DIN 30 670 משנת 1991 שיעור זרימת ההיתך
            (MFR) לא יסטה ביותר מ- 35% לעומת הערך ההתחלתי.              
            חושפים דוגמת עטיפה בעלת עובי מרבי של 2 מ"מ למחזורים של קרינת קסנון
            מסוננת והרטבה במים ובודקים את שיעור זרימת ההיתך בגמר תקופת החשיפה.

    4.11 התנגדות להפרדה קטודית (CATHODIC DISBONDING)
             בבדיקה לפי נספח K של תקן האירופאי EN-029065 רדיוס הקילוף הממוצע
             לא יעלה על הערכים הנקובים בטבלה מס' 4 להלן:

טבלה מס' 4

סוג העטיפה
רדיוס קילוף מירבי
APC-3
6 מ"מ